برگزاری جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری/گزارش تصویری
Share/Save/Bookmark
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۷
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری با حضور دانشگاه ها ومراکز دانش بنیان استان در دانشگاه آزاد شهرکرد برگزار شد.
برگزاری جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری/گزارش تصویری
به گزارش جهانبین نیوز،جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری با حضور دانشگاه ها ومراکز دانش بنیان استان در دانشگاه آزاد شهرکرد برگزار شد.
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری
جشنواره علمی بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری

کد مطلب: 25934