رشد 138.5 درصدي اعتبارات تملک دارائي هاي سرمايه اي چهارمحال و بختياري
Share/Save/Bookmark
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۱
رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري گفت: امسال اعتبارات تملک دارائي هاي سرمايه اي به مبلغ 2 هزار و 504 ميليارد و 500 ميليون ريال تصويب شده که در مقايسه با سال قبل 138.5 درصد رشد داشته است.
رشد 138.5 درصدي اعتبارات تملک دارائي هاي سرمايه اي چهارمحال و بختياري
به گزارش  جهانبین نیوز به نقل از  بام ايران خبر ؛ حبيب الله وفايي روز شنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختياري تأکيد کرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در راستاي ايفاي وظايف و رسالت خود در سال ۱۳۹۶ در حوزه هاي مختلف بودجه، برنامه ريزي، اقتصاد مقاومتي، امور فني و پيمانکاران، آموزش و پژوهش، طرح هاي آماري و توسعه مديريت و سرمايه انساني اقدامات گسترده اي را انجام داده است.

وي افزود: در حوزه بودجه و اعتبارات سال ۱۳۹۶ اعتبارات هزينه اي و اعتبارات سرمايه اي براساس سياست هاي اقتصاد مقاومتي و بر مبناي شاخص هاي متعدد کارشناسي، بين دستگاه هاي مشمول نظام بودجه استاني توزيع گرديد.

وفايي تصريح کرد: همچنين به منظور هماهنگي و بررسي اولويت ها جلسات متعددي با مديران دستگاه هاي اجرايي برگزار و سپس نشست هاي کميته هاي برنامه ريزي در شهرستان هاي ۹ گانه چهارمحال و بختياري انجام و پروژه هاي داراي اولويت تعيين و تصويب شد.

وي بيان داشت: پيگيري هاي مستمري نيز از طريق سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور افزايش و تخصيص اعتبارات هزينه اي و عمراني چهارمحال و بختياري صورت گرفته که نتايج بسيار مطلوبي داشته است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري اضافه کرد: تمامي اين اقدامات انجام شده منجر به تعيين و تصويب اعتبارات استان در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ شده است.

وي عنوان داشت: تصويب اعتبارات تملک دارائي هاي سرمايه اي به مبلغ ۲ هزار و ۵۰۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال و رشد ۱۳۸.۵ درصدي در مقايسه با سال گذشته، تعيين و تصويب اعتبارات قانون استفاده متوازن (سهم استاني) به مبلغ يکهزار و ۱۷۴ ميليارد ريال با ۴۹.۴ افزايش نسبت به سال قبل، تعيين و تصويب اعتبارات قانون استفاده متوازن (سهم ملي) به ميزان ۵۵۷ ميليارد ريال و افزايش ۵.۷ درصدي نسبت به سال قبل از مهمترين دستاوردهاي بودجه اي چهارمحال بختياري در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ محسوب مي شود.

وفايي اظهار کرد: به طور کلي مجموع اعتبارات مصوب تملک دارائي هاي سرمايه اي در سال ۱۳۹۶ برابر چهار هزار و ۲۳۵ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال بوده که نسبت به سال قبل ميانگين ۷۹.۵ دصد رشد داشته است.

وي ادامه داد: مجموع اعتبارات هزينه اي مصوب چهارمحال و بختياري برابر يکهزار و ۹۳۸ ميليارد ريال بوده که از اين مبلغ يکهزار و ۱۱۲ ميليارد ريال حقوق و مزاياي مستمر و ۸۲۶ ميليارد ريال ساير اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي استان محسوب مي شود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري بيان کرد: ۹۵ درصد اعتبارات هزينه اي به صورت استاني و ۵ درصد آن از محل رديف هاي مختلف اعتباري تأمين مي گردد.

وي يادآور شد: پيگيري تأمين اعتبارات موضوع طرح ها و پروژه هاي ويژه چهارمحال و بختياري از ديگر اقدامات مهم اين سازمان بوده که در قانون بودجه سال جاري مبلغ يکهزار و ۸۵ ميليارد ريال تصويب شده است.

وفايي عنوان کرد: طرح آبرساني بن – بروجن، سد باباحيدر، تأسيسات فاضلاب شهرهاي لردگان، هفشجان، بن، بلداجي، فرخشهر، کيان و روستاهاي اطراف شهرکرد، فرادنبه، گندمان و غيره از جمله اين طرح ها محسوب مي گردد.

وي اظهار داشت: کسب رتبه برتر کشوري بين استان ها در جذب اسناد خزانه اسلامي سال ۱۳۹۶ جزو افتخارات سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري در سال جاري است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري خاطرنشان کرد: در حوزه برنامه ريزي و امور اقتصادي فعاليت هاي گسترده اي صورت گرفته است.

وي گفت: در امور دبيرخانه اي شوراي برنامه ريزي و توسعه چهارمحال و بختياري از ابتداي امسال تاکنون هشت جلسه برقرار و گزارشه اي موردي براي ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور و ساير وزارتخانه ها تهيه و تنظيم شده است.

وفايي تأکيد کرد: برگزاري جلسات کارشناسي با دستگاه هاي اجرايي و کارگروه هاي تخصصي در راستاي دستور کار جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه از ديگر اقدامات مهم سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري در سال جاري محسوب مي شود.

وي افزود: امسال در امور دبيرخانه اي ستاد اقتصاد مقاومتي چهارمحال و بختياري برنامه هاي مهمي شامل تشکيل منظم و هفتگي جلسات اين ستاد به تعداد ۲۸ نشست، تشکيل ۱۶ جلسه کارشناسي دبيرخانه ستاد حسب مورد و پيگيري ساير امور مرتبط با اقتصاد مقاومتي، تهيه و ارسال گزارش هاي دوره اي عملکرد استان به دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي کشور، تهيه برنامه راهبردي، عملياتي و اجرايي اقتصاد مقاومتي براي استان به منظور اجرا در سال هاي ۱۳۹۷ – ۱۳۹۶، بررسي برنامه ها و پروژه هاي اقتصاد مقاومتي سال جاري دستگاه هاي اجرايي در دبيرخانه و پيگيري اجراي آن، پيشنهاد و تصويب ۵ طرح ويژه سرمايه گذاري در ستاد اقتصاد مقاومتي، برگزاري جلسات براي اصلاح فرآيند استعلام هاي لازم از دستگاه هاي اجرايي در راستاي تسهيل سرمايه گذاري صورت گرفت.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري تصريح کرد: در امور دبيرخانه اي کارگروه ماده ۲۷ قانون الحاق (واگذاري پروژه ها) اقداماتي شامل پيگيري هاي مستمر با دستگاه هاي اجرايي به منظور شناسايي و اعلام مشخصات پروژه هاي قابل واگذاري به بخش غير دولتي، برگزاري جلسات کارگروه واگذاري پروژه ها، تهيه و تدوين چارچوب پيشنهادي گزارش تصميم به واگذاري به منظور وحدت رويه و آشنايي دستگاه هاي اجرايي، برگزاري نخستين نشست منطقه اي در خصوص واگذاري پروژه هاي تملک دارائي هاي سرمايه اي در استان با حضور مديران و کارشناسان مرکز و ۳ استان، واگذاري افزون بر ۱۸۷ پروژه به بخش غيردولتي در سال هاي ۱۳۹۵ . ۱۳۹۶ براساس ظرفيت هاي قانوني که تعداد ۶۵ مورد آن در سال جاري انجام شده و براساس ارزيابي به عمل آماده در اين زمينه چهارمحال وبختياري جزو استان هاي با عملکرد مطلوب شناسايي شده، صورت گرفته است.

وي بيان داشت: همچنين پيگيري امور دبيرخانه اي کارگروه ماده ۲۳ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت شامل تشکيل جلسات آموزشي و ارسال آئين نامه اجرايي و ساير موارد مرتبط در سال جاري انجام شد.

وفايي اظهار کرد: از ديگر اقدامات و فعاليت هاي سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري در حوزه برنامه ريزي و امور دبيرخانه اي، کميته توانمندسازي روستائيان بوده که از مهمترين بخش هاي آن مي توان به تعيين اعضاي کميته براساس دستورالعمل، تهيه طرح توانمندسازي و اشتغال روستائيان، تهيه برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال روستاها منطبق با اهداف برنامه ششم توسعه، احصاء و شناسايي ۳۷۰ روستاي هدف براي اجراي برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در برنامه ششم و ۷۳ روستا براي سال ۱۳۹۶ اشاره کرد.

وي عنوان داشت: امور دبيرخانه اي کارگروه آمايش سرزمين چهامحال و بختياري نيز از ديگر وظايف و فعاليت هاي حوزه برنامه ريزي سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري بوده که در اين حوزه امسال اقدامات مستمري در راستاي نظارت بر تهيه و تدوين سند آمايش سرزمين استان، برگزاري جلسات کارشناسي و کارگروه تخصصي آمايش، ايجاد هماهنگي هاي لازم بين مشاور طرح، دستگاه هاي اجرايي و ناظر طرح به منظور انجام مطالعات آمايش سرزمين و تهيه و تدوين گزارش نهايي آن انجام شده است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري بيان کرد: از ديگر اقدامات حوزه برنامه ريزي تهيه و تدوين گزارش هاي مطالعاتي بوده که از مهمترين آن ها مي توان به گزارش سند توسعه استان در برنامه ششم توسعه، گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان در سال هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، گزارش عملکرد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و گزارش عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتي در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد.

وي يادآور شد: در حوزه توليد آمار و اطلاعات مورد نياز چهارمحال و بختياري، معاونت آمار و اطلاعات اين سازمان هر ساله طرح هاي آماري متعددي در دستور کار دارد.

وفايي عنوان کرد: آمارگيري و استخراج ۳۰ طرح آماري ابلاغي از سوي مرکز آمار ايران، نظارت در اجراي ۳۰ طرح آماري ابلاغي از سوي مرکز آمار ايران، تهيه گزارش حساب هاي منطقه اي استان و مقايسه با کشور، تهيه سالنامه آماري و تهيه نشريه گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان، اجراي سرشماري سال ۱۳۹۵ استان، تطبيق فايل اطلاعات جغرافيايي استان با ليست ارسالي از سوي وزارت کشور (شامل ۶۳۰۰ نقطه)، احصاء مغايرت ها و اجراي عمليات ميداني به منظور رفع مغايرت هاي موجود از مهمترين اقدامات معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري در سال جاري محسوب مي شود.

وي اظهار داشت: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري در حوزه مديريت منابع انساني اقداماتي شامل ارزيابي عملکرد سال ۱۳۹۵ دستگاه هاي اجرايي استان را داشته که که در آن براساس فرآيند، تعيين تيم هاي مؤثر ارزيابي، سطح بندي دستگاه هاي اجرايي، ارزيابي عملکرد دستگاه هاي اجرايي و سپس برگزاري جشنواره شهيد رجايي، انتخاب دستگاه هاي برتر و در نهايت ابلاغ نتايج ارزيابي به دستگاه هاي اجرايي را انجام داده است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري خاطرنشان کرد: تهيه شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملکرد سال ۱۳۹۶ که با مشارکت رابطين ارزيابي عملکرد دستگاه هاي اجرايي استان که با بررسي و مقايسه شاخص هاي ارائه شده با شاخص هاي سال هاي قبل انجام مي گيرد، از ديگر اقدامات معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني اين سازمان در سال جاري محسوب مي شود.

وي گفت: بررسي و تأييد نهايي فرم ۶ موافقتنامه دستگاه هاي اجرايي چهارمحال و بختياري با برگزاري جلسات آموزشي و مذاکرات حضوري با نمايندگان دستگاه هاي اجرايي، نظارت بر عملکرد دستگاه هاي اجرايي استان از جمله با شرکت در جلسات کميته نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي، تهيه کتاب الکترونيکي وضعيت نيروي انساني در دستگاه هاي اجرايي استان که در اين کتاب ويژگي هاي نيروي انساني ۵۷ دستگاه به تفکيک جنسيت، تحصيلات، سنوات خدمت و ساير شاخص ها تدوين شده، گردآوري دستورالعمل ها، آيين نامه ها، ضوابط و مقررات مربوط به تکريم ارباب رجوع و پاسخ به استعلام هاي مستمر و جاري دستگاه هاي اجرايي استان از ديگر فعاليت هاي امسال معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري است.

وفايي تأکيد کرد: مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري نقش بسزايي در رفع نيازهاي آموزشي نيروهاي شاغل در سيستم اداري و بخش غيردولتي استان ايفا مي کند.

وي افزود: اين واحد امسال در حوزه خدمات آموزشي اقداماتي مانند برگزاري ۱۱۵ دوره آموزشي شامل ۵۵ هزار نفر ساعت براي سه هزار و ۸۰۰ نفر و صدور يکهزار و ۵۰۰ فقره گواهي شرکت در کارگاه آموزشي، ارائه آموزش از طريق برگزاري ۴ دوره وبينار (مجازي تحت وب) با عناوين خط مشي گذاري عمومي، مؤلفه هاي بنيادين بهره وري، مديريت استراتژيک منابع انساني و آشنايي با برنامه اصلاح نظام اداري در دولت دوازدهم را انجام داده است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري تصريح کرد: مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه استان امسال در حوزه پژوهش اقداماتي شامل تهيه طرح "الگوي نهادي توسعه محلي با بهره گيري از دانش بومي"، مطالعات و تدوين سند توسعه علمي – پژوهشي – فناوري استان با رويکرد آينده پژوهي، طرح اجراي چرخه سنجش – آموزشي – بهبود و تربيت اقتصادي گروه هاي هدف مانند پيمانکاران و غيره، تدوين نظام ارزيابي رابطين آموزشي بر مبناي ۳ معيارکارآيي – اثربخشي و خلاقيت و نوآوري، تدوين نظام طرح خلاقيت سنجي و اثربخشي کارکنان سازمان، گراميداشت هفته پژوهش از چهارم تا دهم آذر با برگزاري ۴ کارگاه علمي – آموزشي و نمايشگاه را انجام داد.

وي بيان داشت: برگزاري سلسله نشست هاي گفتمان سازي و تبيين مفاهيم، عملياتي نمودن الگوي کلينيک آموزشي – درماني نظام اداري، نشست هاي هم انديشي و تبادل نظر علمي – نظارتي با مشارکت اساتيد و دستگاه هاي ناظر، انتشار نشريه اي متناسب با مأموريت هاي اصلي سازمان به منظور اطلاع رساني و آگاهي بخشي، طراحي الگو و برگزاري تورهاي علمي – آموزشي با همکاري دستگاه هاي اجرايي از ديگر برنامه هاي مورد نظر مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري در آينده محسوب مي شود.

وفايي اضافه کرد: حوزه معاونت فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري که امور دبيرخانه هاي شوراي فني و اجرايي استان و همچنين امور مربوط به پيمانکاران را بر عهده دارد، اقداماتي شامل برگزاري ۱۰ جلسه شوراي فني با ۵۷ مصوبه، برگزاري ۷۱ نشست کارگروه تخصصي چهارگانه شوراي فني با ۹۷ مصوبه، ۱۵۸ مورد نظارت و بازديد از پروژه هاي عمراني استان، ۷۸ مورد بررسي و تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي (شرکت ها) در رشته هاي ۱۱ گانه، ۱۳۴ مورد بررسي و تشخيص صلاحيت اشخاص حقيقي (پيمانکارهاي محلي) در رشته هاي ۱۱ گانه، ۱۰ مورد بررسي و تشخيص صلاحيت مشاوران حقوقي در تخصص هاي مورد تقاضا و ۱۶۲ مورد اعلام پاسخ به ابهامات عوامل اجرايي شامل دستگاه هاي اجرايي، پيمانکاران و مشاوران در زمينه بخشنامه ها، آئين نامه ها و نشريات صادره از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور را در سال جاري انجام داده است.

وي عنوان داشت: نظام آماري کشور در حال تغيير و تحول است و ترديدي نيست که تغيير آمارگيري از نظام سنتي به ثبتي مبنا مي تواند هزينه هاي آمارگيري را در کشور به نحو چشمگيري کاهش دهد که در ۵۵ سال آينده بايد اين مسير را سپري کنيم.
رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري اظهار کرد: تغيير از آمار سنتي به آمارهاي ثبتي مبنا مي تواند تا حد زيادي هزينه هاي آماري را کاهش دهد.

وي ادامه داد: براي تبديل آمارهاي سنتي به آمارهاي مدرن تمامي دستگاه هاي اجرايي استان بايد اطلاعات خود را در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار دهند تا بر مبناي آن ها اين سازمان داده هاي خام را به آمارهايي که بتواند مورد استفاده محققان، برنامه ريزان و متخصصان باشد تبديل و به متقاضيان ارائه کند.

وفايي بيان کرد: البته روند تغييرات (از سنتي به ثبتي مبنا) در کوتاه مدت ميسر نيست و بايد روند خود را در چند سال آينده سپري کند.

وي يادآور شد: امروزه بحثي در کشور و دنيا با عنوان گذار از آمار سنتي به آمار مدرن در دنيا مطرح شده که در اين زمينه ارتقاي فرهنگ آماري لازم بر عهده رسانه ها، برنامه ريزان و توليد کننده هاي آمار بوده و مهمترين بحث در اين گذار يکپارچگي توليد، پردازش، انتشار و اطلاع رساني است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري عنوان کرد: بحث ديگر هم به استفاده از فنآوري هاي نوين مبتني بر استانداردهاي ملي و بين المللي بر مي گردد.

وي اظهار داشت: نظام آماري از نظامي سنتي که مبتني بر مصاحبه با پاسخگويان بوده به سمت داده هايي که در حين عمليات اجرايي توليد مي شود گام بر مي دارد.

وفايي خاطرنشان کرد: در صورتي که اين مهم محقق شود، منجر به نظام آماري ثبتي مبنا خواهد شد.

وي گفت: در سرشماري ثبتي مبناي مدرن که بيشتر کشورها در صدد هستند به آن برسند، مامور آمارگير نيست و اطلاعات از خانواده ها جمع آوري نمي شود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري تأکيد کرد: در سال ۲۰۱۱ ميلادي برخي کشورها توانستند به سرشماري ثبتي مبنا دست يابند و کشورهاي ديگري هم تا سال ۲۰۲۱ به اين روش آماري پيشرفته خواهند رسيد.

وي افزود: در نظام هاي آماري مدرن اصول بنيادين آمارهاي رسمي جايگاه مهمي دارد و يک بند اصل بيطرفي است.

وفايي تصريح کرد: کساني که آمار توليد مي کنند خود نبايد ذينفع باشند، به طوري که آمارها گزارش عملکرد دستگاه تابعه خودشان نباشد.

وي اصل ديگر را محرمانگي اطلاعات دانست و بيان داشت: براساس قانون مرکز آمار ايران در مراجع حقوق و مالياتي اجازه استناد به اطلاعات فردي نداريم.

رئيس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياري اضافه کرد: در طول سال هاي گذشته خوشبختانه حتي يک‌ نفر بر مبناي اطلاعات اين سازمان شکايتي در مراجع قضايي نداشته است.

وي عنوان داشت: در چهارمحال و بختياري فعاليت هاي خوبي در زمينه آمار انجام شده که در پنج سال آينده به نتايج خوبي خواهيم رسيد.

وفايي اظهار کرد: نظام آماري مدرن نظامي بوده که قوانين و ساختارآن مدرن است و ساختارهاي غيرمدرن (سنتي) نمي تواند به آن جواب دهد.

وي ادامه داد: اين ساختار بايد هماهنگ و يکپارچه باشد، زيرا نمي توان به صورت جزيره اي عمل کرد و براي رسيدن به سوي مدرن شدن بايد مراقبت و حمايت براي اجراي قوانين صورت گيرد.

انتهاي پيام/۵۳۰ب

کد مطلب: 38487