حال و روز بد کارخانه آب معدني شلمزار:
آب معدني شلمزار؛ جهاني اما تعطيل
Share/Save/Bookmark
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۲
کارخانه توليد آب معدني شلمزار که روزگاري اسم و آوازه آن شهرت کشوري و حتي جهاني يافت اين روزها حال و روز خوبي ندارد....
گزارش جهانبین نیوز به نقل از کيار بيدار، جنوب شهر شلمزار چشمه ي پر آب و زيبايي قرار دارد که سر چشمه و تامين کننده آب دو شهر و يک روستا در شهرستان کيار است.

چشمه شلمزار که در بين مردم به درياچه شلمزار شناخته مي شود؛ آب مورد نياز نزديک ۱۶۰۰۰نفر از اهالي شهرستان کيار ساکن در شلمزار ، دستنا و روستاي سلم را تامين مي کند.

وجود اين منبع خدادادي در جوار شهر شلمزار که در طول سال هميشه زنده و پاينده است باعث شد بهره برداران اقتصادي جهت ايجاد اشتغال براي مردم و کسب درآمد و ايجاد ارزش افزوده براي خود نسبت به تاسيس کارخانه آب معدني در مجاورت درياچه شلمزار اقدام نمايند.

شرکت سيرنگ کوهرنگ تحت حمايت و سرمايه گزاري شرکت اشي مشي در خصوص احداث کارخانه آب معدني در شلمزار اقدام نمود و تجهيزات لازم را خريداري، سالن ها و ساختمان هاي مورد نياز را احداث و تعداد کارگر ساده و متخصص خود را از بين جوانان و افراد جوياي کار شهر شلمزار به کارگيري نمود.

اگرچه آغاز فعاليت اين شرکت در شلمزار باعث تنش هايي بين شهر ها و روستاهاي مجاور در خصوص حق آبه و ...گرديد اما خيلي زود آثار مثبت فعاليت کارخانه ي آب معدني در شلمزار باعث شد ديدگاه ها نسبت به آن مثبت شود به طوري که رونق کار کارگران و از سويي ديگر افزايش فعاليت کاميونداران شلمزاري را در پي داشت.

اگرچه فعاليت کارخانه آب معدني شلمزار طي ساليان اخير فراز و فرود هاي بسياري داشت اما در کل توانست نقش مثبتي در اقتصاد، کاهش مهاجرت و پويايي شهر شلمزار و روستاهاي اطراف ايفا نمايد اما....
متاسفانه از نيمه ي سال ۱۳۹۵و از اوائل مهرماه اخبار خوبي از کارخانه آب معدني شلمزار که اينک ۱۲سال از عمر آن مي گذرد به گوش نمي رسيد.

تعديل نيرو، تحصن کارگران و ....از جمله اتفاقاتي بود که از نيمه سال ۱۳۹۵به وقوع پيوست و متاسفانه در ادامه شرکت از ادامه توليد محصول بازماند و به تعطيلي کشيده شد.

اينک در پي تعطيلي اين کارخانه حجم عطيمي از سرمايه اقتصادي شامل دستگاه هاي توليد کننده، ساختمان ها، نيروي کار، انرژي صرف شده جهت اخذ مجوزات لازم و .... معطل مانده است و از سويي ديگر نان آوران خانواده هايي که روزگاري به يمن فعاليت اين کارخانه در شهرشان کانون خانه شان گرم و صميمي بود بيکار مانده اند و آنان هم به جمع بيکاران شهر افزوده شده اند.

آثار و تبعات منفي عدم فعاليت کارخانه آب معدني شلمزار:

۱-بيکاري کارگران کارخانه:

اولين اثر تعطيلي کارخانه آب معدني لمزار به طور مستقيم گريبانگير کارگران کارخانه شده است و افرادي که پيش از اين تحت عناوين مختلف در اين کارخانه مشغول فعاليت بودند و از اين طريق امرار معاش مي نمودند به يکباره با بيکاري روبرو شده اند.

۲-به هم خوردن نظم موجود در مشاغل ديگر همچون رانندگان ميني بوس و سواري هاي شخصي مسافر کش:

بيکاري کارگران کارخانه توليد آب معدني شلمزار نه تنها براي خود کارگران کارخانه که حتي براي ديگر افراد نيز آثار منفي در پي داشته است.

بيکاري تعداد زيادي از کارگران کارخانه آب معدني که به جز فعاليت در اين مکان محل ديگري براي ارتزاق و امرار معاش نداشتند باعث شده است به سمت مشاغل ديگر روي برند و در همين راستا مشاغل خدماتي همچون مسافرکشي، خوار و بار فروشي و ...تحت تاثير تعطيلي کارخانه آب معدني شلمزار قرار گرفته اند و متاسفانه روي بردن برخي کارگران بيکار شده کارخانه به سمت اين مشاغل، آنها را هم از رونق انداخته است.

۳- افزايش مهاجرت:

تعطيلي کارخانه و نبود منبع معيشت پايدار براي برخي از کساني که در گذشته از اين کارخانه زندگي مي گذراندند باعث شده است برخي به فکر مهاجرت از شهر شلمزار و شهرستان کيار بيافتند که اگر اين اتفاق به وقوع بپيوندد شاهد مهاجرت وسيعي در سطح شهرستان کيار در آينده اي نه چندان دور هستيم.

گزارش: پريسا احمدي تشنيزي

ادامه دارد....

انتهاپیام/1022ج

کد مطلب: 32527