رئيس آموزش و پرورش شهرستان سامان:
کار گروه هاي شوراي آموزش و پرورش حاصل افکار و تجارب مديريتي نظام تعليم و تربيت است
Share/Save/Bookmark
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۶
رئيس آموزش و پرورش شهرستان سامان ابراز کرد: کارگروه هاي شوراي آموزش و پرورش حاصل افکار، انديشه،آراء و تجارب مديريتي نظام تعليم و تربيت است.
کار گروه هاي شوراي آموزش و پرورش حاصل افکار و تجارب مديريتي نظام تعليم و تربيت است
به گزارش جهانبین نیوز به نقل از سامان ما، محمد دهقاني رئيس آموزش و پرورش شهرستان سامان در جلسه کارگروه هاي پشتيباني، آموزشي و پرورشي شوراي آموزش و پرورش با بيان اينکه اين جلسات براساس سند تحول بنيادين در جهت کيفيت بخشي سياستهاي آموزش و پرورش درقالب پروژه مهر،در شهرستان سامان برگزار مي شود، اظهار داشت: کارگروه هاي شوراي آموزش و پرورش حاصل افکار، انديشه،آراء و تجارب مديريتي نظام تعليم و تربيت است.

دهقاني افزود: مجموعه اقداماتي هر ساله در آموزش و پرورش به منظور آماده سازي مدارس و بازگشايي تحت عنوان پروژه مهر اجراء مي شود كه سال تحصيلي جديد نيز با اتكاء به تجارب سنوات گذشته اين پروژه بايد با دقت عمل خاصي اجرايي گردد.

وي هدف از ايجاد و برنامه هاي کارگروه هاي آموزش و پرورش را، تعامل و همکاري درون بخشي و برون سازماني عنوان نمود.

دهقاني با بيان اين نكته كه کارگروههاي شوراي آموزش و پرورش در کنار پروژه مهر بر اساس شرح وظايف محوله، فعاليت مي كنند افزود: اين فعاليت ها در سطح شهرستان و مدارس نيز طبق شرح وظايف تعريف شده پيگيري مي شود.

رئيس آموزش و پرورش سامان ادامه داد: انتظار ما از کارگروه هاي شوراي آموزش و پرورش اين است كه حداقل هفته اي يك جلسه با مطالعه دقيق شرح وظايف و تنظيم صورت جلسه مطابق دستورالعمل ابلاغي تشكيل داده وتصميمات اساسي اتخاذ نمايند.

محمد دهقاني تصريح کرد: مسئولين و اعضاي کارگروه ها با نظارت و بازديد مستمر از مدارس و بررسي مشکلات و کمبودهاي آنان نسبت به رفع فوري اقدام نمايند تا در فصل بازگشايي مدارس ميزبان خوبي براي نوگلان و دانش اموزان شهرستان باشيم.

انتهاي پيام1026ج /۶۰۱س

کد مطلب: 36104